Enkät gällande ny detaljplan för Stensättningen 5
Lämna ditt svar senast 2020-08-23

 

Glömsta Fastighetsägarförening har blivit tillfrågade av Huddinge kommun om vad vi tycker om förslaget till ny detaljplan för fastigheten Stensättningen 5 i korsningen mellan Skålgropsvägen, Lindgårdsvägen och Lillerudsvägen, en del inom det som benämns Gamla Glömsta. Då Fastighetsägarföreningen var genom sina medlemmar med och påverkade den nuvarande utformningen av Glömsta vid antagandet av detaljplanen 1992, tycker vi från styrelsens sida att fastighetsägarna i området åter igen skall få säga sin mening.

 

De huvudsakliga synpunkterna som föreningen lämnade och som kommunen antog för den nu gällande detaljplanen var att Glömsta skulle bibehålla sin karaktär som en förortsträdgårdsstad med stora tomter och ett bibehållet vägnät som delar bebyggelsen i kvarter på ett naturligt sätt. Området ska bebyggas av företrädesvis villor och i harmoni med omgivningen. Gruppbebyggelse ska inte förekomma i gamla Glömsta. Ingen byggnad ska ha mer än två våningar plus eventuell obebodd vind/källare. Befintlig industri, Dala Trä och mindre bilindustrier bör ges företräde till ny industrimark. Vidare utpekades särskilt de kulturhistoriskt intressanta områdena där man påtalade att förtätning ej ska ske samt att stor hänsyn ska tas vid bebyggelse av granntomter.

 

Kommunens förslag till ny detaljplan går i korthet ut på att byggrätten på två tomter som i dagsläget medger byggrätt av två villor byts ut mot 22 st. bostadsrätter som fördelas på två större hus i fyra våningar.

Den nya detaljplanen hittar Ni under: www.huddinge.se/stensattningen

Den nu befintliga detaljplanen hittar Ni under

https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/planer-projekt-och-arbeten/detaljplaner/

 

Vi kommer från Fastighetsägarföreningen vill samla Era åsikter genom ett mini val inom detaljplaneområdet. Maila till: detaljplan@glomsta.se

Skriv vad Ni tycker och fyll i fastighetsnummer och namn.Eller, skriv ut och fyll i lappen nedan och lägg den i brevlådan på Skålgropsvägen 7 

Lämna ditt svar så snart som möjligt dock senast 2020-08-23

Pricka för vad . Det är viktigt att vi talar om vad vi tycker nu och inte senare.


…………………………………………………………………………………………………

 

¨  Jag tycker att den nya planen för Stensättningen 5 är bra.

¨  Jag tycker att vi behåller den gamla detaljplanen.

 

Namn:

 

Fastighet:Länk

V ä l k o m m e n


Gammalt och nytt, ung och gammal i (natur)skön förening.

 

På denna sida finner Du information som kan vara av intresse för Dig som bor i Glömsta, men även för Dig som vill komma hit för fiske, bad eller besök och rekreation eller kanske rent av funderar på ett nytt boende?

Här finner Du Glömstas historik, hur Du blir medlem i fastighetsägarföreningen,

om sjön Gömmaren och våra många olika aktiviteter.

 

Varmt välkommen till Glömsta

Vi är mycket glada över att Du hittat hit!En ny sida !

Grannsamverkan och säkerhet


Föreningens mål att stärka grannsamverkan

Uppdaterat med månadsinfo för mars


Erbjudande från Hemlarmleverantör,

upp till 4 990 kr i rabatt.


ALLA Kommande aktivieter i föreningsstugan


  är inställda tills vidare


B l i  m e d l e m


Det finns flera bra skäl till att vara medlem i

Glömsta fastighetsägarförening:

  • Du får tillgång till aktuell information vad som händer/ ska hända i området.
  • Att vara del i en förening som driver angelägna frågor för området. Kollektivtrafik, lekplatser, säker trafikmiljö, grannsamverkan, mm.
  • Tillgång till föreningens aktiviteter som gemensamma fester och andra arrangemang.
  • Du kan nyttja föreningsstugan, bryggan vid Gömmaren.
  • Forum för att påverka och utveckla Glömsta, vi är bl.a. remissinstans för planarbete mm. i Glömsta.
  • Plats för barn och vuxna att träffas och knyta nya kontakter.


Copyright © All Rights Reserved, Glömsta fastighetsägarförening