S t y r e l s e n

Roll

Namn

Telefon / E-post

Ordförande

Lars-Olov Börjesson

Vice Ordförande

Mikael Jönsson

Kassör /Sekreterare

Peter Vikström

Ledamot

-

Vice sekreterare

-

Suppleant/Medlems- personuppgiftsansvarig

Jane Holm

Webbansvarig / Suppleant/Sekreterare                     

-

Stugfogde

Yvonne Wahlström

BryggfogdeFestkommité

Peter Kente

070-656 75 90 / festkommiten@glomsta.se

Festkommité

Yvonne Wahlström

070-287 28 00 / festkommiten@glomsta.se

Valberedningen

-

Valberedningen

-

Copyright © All Rights Reserved, Glömsta fastighetsägarföreningDå vi fn inte har någon Bryggfogde utsedd i föreningen får medlemmar vända sig till Ordförande när det gäller tekniska frågor angånde bryggan.


Om ni vill låna eller kvittera ut en nyckel till grinden kan ni vända er till ordföranden.