Bli medlem

B l i  m e d l e m

ANSÖKAN:

För medlemskap i Glömsta fastighetsägarföreining krävs det att:

 • Du äger en fastighet i Glömsta
 • Fyller i nedanstående formulär
 • Årligen betalar medlemsavgiften.


BRF medlemskap är stödmedlem med avgift fn. på 100kr/år denna medlemstyp är utan rösträtt.


Observera att nedan angiven email-address kommer användas vid utskick av information från föreningen.


 
 
 
 
 
 

FÖRENINGEN VERKAR AKTIVT FÖR:

 • bra boendemiljö.
 • bra trafikmiljö.
 • bra kollektivtrafik till Glömsta.
 • bra förutsättningar för barn och ungdomar att kunna göra vettiga aktiviteter i området.
 • träffpunkt för alla i området.
 • forum för hem och trädgård i gammal kulturmiljö och nya boendemiljöer.

 SOM MEDLEM FÅR DU:

 • tillgång till aktuell information vad som händer/ ska hända i området
 • vara del i en förening som driver angelägna frågor för området så som kollektivtrafik, lekplatser, säker trafikmiljö, grannsamverkan mm
 • tillgång till föreningens aktiviteter som gemensamma fester och andra arrangemang
 • möjlighet att nyttja föreningsstugan, bryggan vid Gömmaren
 • ett forum för att påverka och utveckla Glömsta, vi är bl.a. remissinstans för planarbete mm. i Glömsta.
 • en plats för barn och vuxna att träffas och knyta nya kontakter.


Copyright © All Rights Reserved, Glömsta fastighetsägarförening