B l i  m e d l e m

ANSÖKAN:

För medlemskap i Glömsta fastighetsägarföreining krävs det att:

 • Du äger en fastighet i Glömsta:1
 • Fyller i nedanstående formulär
 • Årligen betalar medlemsavgiften.


Medlemsavgiften är fn. 200 kr/år.

BRF medlemskap är stödmedlem med avgift fn. på 100kr/år denna medlemstyp är utan rösträtt.

Medlemsavgift inbetalas tidigast efter att du som ny medlem blivit antagen i föreningen.


Observera att nedan angiven email-address kommer användas vid utskick av information från föreningen.


 
 
 
 
 
Jag godkänner att Fastighetsägarföreningen hanterar mina personuppgifter
 
 

FÖRENINGEN VERKAR AKTIVT FÖR:

 • bra boendemiljö.
 • bra trafikmiljö.
 • bra kollektivtrafik till Glömsta.
 • bra förutsättningar för barn och ungdomar att kunna göra vettiga aktiviteter i området.
 • träffpunkt för alla i området.
 • forum för hem och trädgård i gammal kulturmiljö och nya boendemiljöer.

 SOM MEDLEM FÅR DU:

 • tillgång till aktuell information vad som händer/ ska hända i området
 • vara del i en förening som driver angelägna frågor för området så som kollektivtrafik, lekplatser, säker trafikmiljö, grannsamverkan mm
 • tillgång till föreningens aktiviteter som gemensamma fester och andra arrangemang
 • möjlighet att nyttja föreningsstugan, bryggan vid Gömmaren
 • ett forum för att påverka och utveckla Glömsta, vi är bl.a. remissinstans för planarbete mm. i Glömsta.
 • en plats för barn och vuxna att träffas och knyta nya kontakter.GDPR

 • Föreningens styrelse är personuppgiftsansvarig
 • Föreningen hanterar endast de uppgifter som lämnas i formuläret, "bli medlem" eller "anmäl dej till utskick".
 • Föreninge sparar dina uppgifter så länge du är medlem. 
 • Föreningen hanterar dina personuppgifter i syfte att föra medlemsregister, medlemsavgifter, delge information via mail, eller utskick.
 • Föreningen delar inga uppgifter med tredje part
 • Som medlem har du rätt att utan kostnad vid ett tillfälle per år få tillgång till dina uppgifter som föreningen hanterar
 • Som medlem ansvarar du för att meddlea styrelsen om ändrade personuppgifter, e-post, adress. Du kan även anmäla till föreningens styrelse om du anser att någon uppgift är felaktig.
 • Anser du att något är felaktigt så ska du meddela styrelsen detta. är du inte nöjd med hanteringen så anmäler du detta till datainspektionen.


Copyright © All Rights Reserved, Glömsta fastighetsägarförening