KORT OM FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN

  Ryttaremästare Hjalmar Karlsson på Glömsta Säteri (numera Glömsta Herrgård) började 1927 att stycka av tomter från fastigheten. Han ägde då även Fittja gård.

  Glömsta Fastighetsägareförening bildades den 23 juli 1928 av ett litet antal tomtägare, närmare bestämt 11 st. Efter ett år var medlemsantalet 15 och antalet sålda fastigheter ett tjugotal. En av anledningarna till att föreningen bildades var att säteriet Glömsta hade en inteckning på ca 100 000 kronor som gjorde det omöjligt för tomtägarna att få lagfart på sina tomter. Efter otaliga sammanträden ordnades saken genom lån och tomterna kunde bli gravitationsfria.

  Föreningen genomdrev under de första åren en mängd saker, som servitut på vägar och allmänningar, samt badet vid Gömmaren. År 1931 kunde styrelsen stolt se hur bussar trafikerade Glömsta, något de jobbat hårt för. Tidigare fick de som var utan bil gå från Huddinge eller beställa hästskjuts.

  Under årens lopp har sedan föreningen ökat sitt medlemsantal tills nu ca 230 st. Antalet tomter inom Glömsta var för några år sedan ca 500 men ökar nu i rask takt.

  År 1958 bildades Glömsta Fastighetsägareförenings Ungdomssektion med unge herr Conny Prisell som ledare. Han tog samma år upp en begäran om en lokal för sektionen, en stuga eller ett skjul. Den 31 juli 1960 kunde dåvarande ordförande för föreningen herr Bertil Wendin inviga första etappen av föreningshuset genom att tömma en läskedryck över huset och döpa det till ”Lindgården”. Lindgården byggdes med hjälp av medlemmarna och stod färdig år 1962. Då ungdomssektionen självdog när Conny Prisell flyttade till Amerika tog fastighetsägareföreningen över gården och den blev en samlingslokal för föreningen.

I dag, nästan 80 år efter föreningens bildande, finns fortfarande mycket arbete kvar att göras i Glömsta. Nu när delar av Glömsta förtätas, något som varit aktuellt länge, och en ny väg skall byggas för att avlasta den hårt trafikerade Glömstavägen. Målsättningen är att ytterligare öka antalet medlemmar för att stärka sammanhållningen inom området. Särskilt som så mycket nytt folk flyttar in i Glömsta.

  Föreningens verksamhet i dag består huvudsakligen av att bevaka vad som händer i området. Vi arrangerar ett antal fester i föreningshuset, pub sista lördagen i månaden, valborgsmässofirande, kräftskiva. Vi har anlagt en boulebana där vi skall försöka arrangera regelbundna möten. Vi har en barnverksamhet som håller i bl. a. barndisco. Vi har idéer på hur vi kan göra föreningshuset större. Och det finns säkert mycket mer som borde göras, men allt detta kräver resurser. Vi behöver bli fler medlemmar, fler aktiva medlemmar som vill något och hjälper till.

  Vi hälsar Dig därför välkommen till Glömsta och ser Dig gärna som medlem i föreningen. 


FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGENS STUGA

  På Lindgårdsvägen 3 ligger föreningsstugan. Här genomför föreningen bl. a. sina medlemsmöten och övriga aktiviteter. Stugan kan också hyras av medlemmarna för annan typ av verksamhet.

 

NATURKÄNSLIGT OMRÅDE

  Glömstaområdet utgör ett naturkänsligt område med en värdefull

växtlighet, bl. a. med en buller- och avgasskyddande skog mot E4:an, och med ett rikt djurliv. I och med att området planläggs måste Glömstas historiskt intressanta miljöer skyddas så som Lindgården, Glömsta bytomt, Glömsta herrgård, Gömmartorp, Fredriksdals torp och alla de gamla gravar som finns samt de gamla vägarna.


F ö r e n i n g e n

Copyright © All Rights Reserved, Glömsta fastighetsägarförening