I n g v a r  S u n d w a l l s  b i l d e r

I januari 2005 fotograferade Ingvar Sundwall delar av Glömsta innan den stora byggnationen i Glömsta. Han är numera bosatt i Canada.

Copyright © All Rights Reserved, Glömsta fastighetsägarförening