G ö m m a r e n s  b r y g g a f ö r e n i n g   

 

Gömmarens Bryggaförening – historik


Lars Wahlström 2009


Hem


Redan 1938 meddelade Tönnes Nilsson på Glömsta Fastighetsägareföreningens sommarmöte att ”bryggan vid Gömmaren är i mycket dåligt skick, antingen måste den omedelbart repareras eller avstängas. Som denna befinnes är den livsfarlig att beträda...”


Vid Fastighetsägareföreningens sommarmöte 1941 önskade föreningens kassör Bertil Wallentin att  ”förbud införs mot badning vid båtbryggan vid allmänningen Gömmarvägen. Han ansåg att det ej är trevligt att gå ut på båtbryggan och sitta där då folk kommer i baddräkt för att bada. Finns det allmänt bad bör de badande hålla till där.” Martin Gustafsson replikerade - ” de som skall känna sig blyga är väl de som komma i baddräkt. Äro de så frimodiga får väl de andra låta sig nöja.” Något beslut om badförbud vid bryggan blev det inte.


Bild 1: Gamla bryggan någon gång under 1940-talet. I förgrunden syns Gösta Thours privata brygga. (Foto A Söderblad)


Åren gick, ingenting hände med bryggan. Fastighetsägareföreningen ansåg sig inte ha råd med en upprustning.


Vid Fastighetsägareföreningens årsmöte 1949 så föreslog Martin Gustafsson att ”eftersom ingen annan utväg står till buds, att en insamling göres”. Fastighetsföreningen gav sitt medgivande till att en frivillig insamling får göras och även att de som betalar för bryggan får sätta lås för densamma. (Lås för bryggan infördes dock först år 2007.Bild 2: Insamlingslista utfärdad av Tönnes Nilsson och Gösta Thour för ny brygga april 1949


 


Vintern 1950 så samlades några fastighetsägare under ledning av Gösta Thour  för att riva den befintliga fallfärdiga bryggan.


Timmer för nya stolpar fälldes och barkades på badplatsen mitt över sjön som då disponerades av Glömsta Fastighetsägareförening.


 


Bild 3: Gösta Thour vid rivning av den gamla bryggan vintern 1950. (Foto A Söderblad)

 


Bild  4: Gamla bryggan riven våren 1950. (Foto O Wahlström)


Pengar saknades dock för att fullfölja bygget varför Olle Wahlström sommaren 1950 tog initiativ till att bilda en förening för att färdigställa bygget.


23 fastighetsägare kallades samman och bildade Gömmarens Bryggaförening.


Medlemmar var:


1.      Olle Wahlström                                                                         Barrskogsstigen 12               (sammankallande)

2.      Frans Wallin                                                                             Barrskogsstigen 9                Edvin Lennwall (från 1958)

3.      Sune Andersson                                                                        Barrskogsstigen 10

4.      Olle Granström                                                                         Barrskogsstigen 7                (kassör)

5.      Viktor Thelander                                                                      Gömmarvägen 49

6.      Axel Elofs                                                                                  Barrskogsstigen 3

7.      Martin Gustafsson                                                                    Barrskogsstigen 4

8.      Edvin Österberg                                                                       Hubertusvägen 1

9.      Tönnes Nilsson                                                                         Hubertusvägen 2                 Rolf Gille (från 1967)

10.    Eric Essén                                                                                 Gömmarvägen 31

11.     Erik Buller                                                                                Gömmarvägen 29

12.    Olle Söderholm                                                                         Hubertusvägen 4

13.    Bror Ahlberg/Elsa Ax                                                               Hubertusvägen 8-10

14.    Gösta Thour                                                                              Hubertusvägen 5

15.    Åke Ågren                                                                                 Hubertusvägen 3

16.    Anders Blixt                                                                              Hubertusvägen 6

17.    Waldemar Hertwig                                                                   Gömmarvägen 39               Arne Widén (från 1952)

18.    Gunnar Hedlund                                                                      Gömmarvägen 37

19.    Arne Söderblad                                                                         Gömmarvägen 38

20.   Erik Edgren                                                                               Gömmarvägen 33

21.    Märta Palmeby                                                                          Gömmarvägen 32

22.   Carl M. Bergman                                                                       Barrskogsstigen 6               Tage Hammarlid (från 1952)

23.   Sigrid Pettersson                                                                        Gömmarvägen 43


Medlemmarna satsade ca 100 kronor var. Man delade upp sig i tre arbetslag och med hjälp av det insamlade kapitalet så kunde arbetet med färdigställande av bryggan fortsätta under vintern 1951 och 1952.


Bryggan invigdes till midsommaraftonen 1952 med midsommarfirande på ängen samt dans på bryggan senare på kvällen.


Förutom som båtbrygga med ca 20 båtplatser så blev bryggan en populär badbrygga. Inte minst för den bassäng som låg längst ut på bryggan där icke simkunniga barn kunde hålla till.


Traditionen med midsommarfirande fortsatte under 1950-talet flera år i följd på ängen vid bryggan.


Under två år i början på 1960 talet så hölls simskola med märkestagning vid bryggan.


År 1971 överläts bryggans skötsel och underhåll till Glömsta Fastighetsägareförening och

Gömmarens Bryggaföreningen upphörde därmed.


 

 Bild 5: Bryggarföreningens ekonomiska redovisning 1950 och 1951.


 


Bild 6: Den nya bryggan färdigställd. (Foto A Söderblad)


 


 Bild 7: På väg till dagens första bad. (Foto O Wahlström)


 

Bild 8: Simträning i barnbassängen. (Foto O Wahlström)Bild 9: Reparation av bryggan påsken 1960. Från vänster Tage Hammarlid, Arne Widén, Olle Wahlström, Märta Granström, Sune Andersson, Lars Wahlström, Axel Elofs (skymd), Olle Granström, Carl M. Bergman, Edvin Lennwall. De två barnen i förgrunden är Jan-Åke Andersson och Gunilla Wahlström. (Foto O Wahlström)


 

Bild 10: Säsongsavslutning för simskolan. (Foto O Wahlström)


 


Copyright © All Rights Reserved, Glömsta fastighetsägarförening