H y r  f ö r e n i n g e n s  b å t

FÖRENINGENS BÅT VID GÖMMARBRYGGAN

Du kan nu som medlem i föreningen och familjemedlem över 18 år

samt har nyckel till bryggan vid Gömmaren hyra föreningens båt.

Det kostar 50 kr per dag. Egen flytväst medtas.


För bokning, betalning och närmare information kring nycklar m.m. kontakta någon ur styrelsen så hjälper vi er.

Kontaktuppgifter


 


Copyright © All Rights Reserved, Glömsta fastighetsägarförening