F ö r e n i n g e n s  b r y g g a

 

För att ha tillträde till bryggan  krävs medlemskap i Glömsta fastighetsägarförening.


Nyckel kvitteras av medlemmar mot depositionsavgift 300 kr.

Vid återlämning av nyckel återbetalas 200 kr och 100 kr tas ut som administrativ kostnad för nyckelhanteringen. Vid borttappad nyckel så blir avgiften 500 kr för en ny nyckel.


Föreningen förfogar även över ett mindre, inhägnat, markområde i Albysjön där brygga för tilläggning finns.


För utkvittering av nyckel kontakta:

Styrelsen


 Copyright © All Rights Reserved, Glömsta fastighetsägarförening