B å t p l a t s  i  G ö m m a r e n


BÅTPLATS VID GÖMMAREN


Regler för båtplats vid Gömmaren


1. All förtöjning vid bryggan sker på egen risk och föreningen ansvarar inte

   för skador på båt eller övrig utrustning oavsett hur de har orsakats.


2. Avgiften på 500 kr för båtplats skall betalas senast 30/4 och gäller då för

   tiden 1/5 t.o.m.30/10 (det året) efter den tiden får inga båtar ligga kvar vid

   bryggan om inget annat överenskommits.


3. Sista dag då båt ska vara ilagd för att plats ska behållas är den 1 juli.


4. Bryggan är avsedd för roddbåtar utan motor.


5. Förtöjning av båt får bara ske på anvisad plats.


6. Varje båtägare ansvarar för all förtöjning av sin båt så att den ej skadar annan båt, bryggan eller hindrar folk att röra sig fritt på bryggan då det under sommaren är mycket folk som använder bryggan för bad.


7. Båt, bojar och bojsten skall placeras så att de inte hindrar andra båtägare att använda sin båtplats.


8. Båtar får inte läggas upp på land vid bryggan under vintertid utan skall tas därifrån.

Styrelsen

 

ALBYSJÖNS BÅTPLATS VID VÅRBY

Utmed Masmovägen har föreningenen en inhägnad brygga som man kan lägga till vid om man vill utrusta sin båt eller utföra små reparationer.

 


Copyright © All Rights Reserved, Glömsta fastighetsägarförening